اخبارفرهنگي دي ۹۶


دردي ماه سال 1396 دربخش هاي مختلف فرهنگي برنامه هايي به شرح ذيل برگزار گرديد:
اردوي يكروزه باغ پرديس براي 60 نفرازپسران مقطع دبستان كه دركلاسهاي تربيتي صبح هاي جمعه شركت داشته اند.
برگزاري جشن تكليف دختران سوم دبستاني درمحل امامزاده جعفربن موسي (ع) باحضور 86 نفر ازدختران عزيز بهمراه مادرانشان وبا هدف ترويج فرهنگي ديني وقرآني، رعايت سادگي وپرهيز ازتجملات وپرورش روح عبوديت وبندگي
برگزاري كارگاههاي سوادرسانه اي وكارگاه شادبودن براي دختران ديپلمه ودانشجو
برگزاري كلاس ضمن خدمت اموراداري براي 35 نفرازپرسنل اجرائي
برگزاري كلاس تربيت مربي دوره ابتدائي ويژه دختران براي 30نفر درمحل كانون انديشه
برگزاري كلاسهاي آموزش تئاترويژه پسران درمحل كانون انديشه
برگزاري كلاس ضمن خدمت«تربيت مهدوي» ويژه مربيان تربيتي پسران درمحل كانون انديشه
برگزاري مسابقه كتابخواني «همه چيز با خدا ممكن است » براي 40 نفرازدختران ديپلمه ودانشجو
برگزاري همايش با موضوع «مهارت ارتباط با دخترنوجوانم (پرخاشگري،استرسو...)»براي مادران عزيز
اهداء كتب فرهنگي وتقديرازشركت كنندگان درمسابقه كتابخواني «پيمان ياري با امام زمان (عج)» ويژه مربيان
اهداء جايزه وتقديراز50نفربرندگان مسابقه آفتاب ولايت «غدير» ويژه مادران ودختران
تقديرازسه هنرجوي آشپزي درواحد هنري به پاس شركت فعال دركلاسها
فراخوان وثبت نام مسابقات ورزشي دهه فجر ويژه پسران دررشته هاي فوتبال دستي ،بدمينتون،تنيس روي ميز،دارت و ...
فراخوان وتوزيع كتاب دوره آموزش غيرحضوري ويژه مادران
بازديد از60خانواده توسط تيم بازديد كنندگان انجمن براي دلجوئي ازايشان وارجاع مشكلات احتمالي به واحدهاي مرتبط

دفتر امور فرهنگي انجمن مددكاري امام زمان (عج) باهدف بازنگري ،ساماندهي وايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف فرهنگي ،راه اندازي واحدهاي فرهنگي جديد ومورد نياز انجمن و… از مرداد ۹۵ فعاليت خودرا آغاز نموده است.البته فعاليت بخش فرهنگي درواحد پسران (كانون انديشه ) ازقبل از سال ۹۵ شروع گرديد.ودرحال حاضر درانجمن مددكاري امام زمان (عج) ،۲۰ واحد فرهنگي تحت نظارت دفتر امور فرهنگي مي باشند.