اخبارفرهنگي آذر ۹۶


- در آذرماه سال 96 در بخش اردوها برنامه هاي فرهنگي زير برگزار گرديد:
- در واحد دختران:
اردوي سياحتي در دو بخش بازديد از سايت كوير و تپه نوردي و بازديد از مجموعه تفريحي گاوچاه براي 71 نفر از دختران مقطع متوسطه اول و دوم،
بازديد از نمايشگاه مهدويت براي 30 نفر از دختران ديپلمه و دانشجو در سه بخش عصر غيبت ، عصر ظهور و حكومت مهدوي در دو فاز ظلمت و تاريكي و روشنايي و نور و نيز بازديد از نمايشگاه كتاب و محصولات فرهنگي اين مجموعه
- در واحد تربيتي پسران : اردوي تفريحي يكروزه اسب سواري براي 80 نفر از پسران مقطع دبستان
- در واحد مادران : اردوي تفريحي بازديد از آكواريوم اصفهان براي 76 نفر از خانواده هايي كه به تازگي وارد انجمن شده اند با هدف ايجاد تعامل بيشتر با ايشان و جذب در فعاليتهاي انجمن
- در واحد فرهنگي ورزشي بانوان: اجراي طرح سلامت با هدف سلامت جسمي و آرامش رواني خانواده ها براي48 نفر ازمادران در محل مجموعه ورزشي كردآباد

- در آذرماه سال جاري كلاسهاي تربيتي خانواده هاي عزيزدر بخش هاي زير برگزار گرديد:

- واحد مادران:
كلاسهاي 16 جلسه اي مادراني كه به تازگي عضو انجمن شده اند در روزهاي دوشنبه
كلاسهاي روزهاي يكشنبه با موضوعات: اعتقادي ، بهداشتي ، اخلاقي و معاشرت
كلاسهاي ويژه مادران كم سواد با محوريت احكام و عم جزء
كلاسهاي اعتقادي روزهاي سه شنبه با موضوعات معاد ، نبوت
- واحد دختران:
كلاس هاي ويژه دختران ديپلمه و دانشجو با موضوعات بهداشت ، مديريت زمان ، مهدويت
كلاسهاي ويژه دختران دبستان و متوسطه با موضوعات بهداشت ، روانشناسي و كارگاههاي تئاتر ، سرود ، مربيگري ، نويسندگي و نقد رمان
- واحد ازدواج:
كلاسهاي آموزشي ويژه دختران عقدي
كلاس آگاهي هاي پيش از ازدواج دختران
كلاس اعتماد به نفس براي دختران
كلاس آگاهي هاي پيش از ازدواج پسران در كانون انديشه
كلاس ويژه عروس و دامادهاي جوان در كانون انديشه
و نيز هر هفته انجام مشاوره ازدواج در روزهاي زوج براي دختران عزيز انجمن
- واحد تربيتي پسران:
كلاسهاي آموزشي ، تفريحي ويژه مقطع دبستان در صبح هاي جمعه با موضوعات آموزشهاي اجتماعي و ديني و مذهبي ، نكات شهروندي ، آشنايي با قرآن و...
- واحد امور دانشجوئي پسران:
كلاس ويژه دانشجويان تحت عناوين دوستي هاي قبل از ازدواج ، مواد مخدر و... در كانون انديشه
- واحد حرفه آموزي آقايان:
كلاسهاي حرفه آموزي ويژه دانش آموزان دوره دوم ابتدائي
انجام مشاوره هاي هدايت شغلي براي پسران جوان انجمن
- واحد حرفه آموزي بانوان:
كلاسهاي هنري طراحي ، نقاشي ، مينياتور ، سرمه ، آشپزي ، بافتني ، مرصع ، چرم دوزي و كلاس ويژه شب يلدا

-در واحد بازديدها در آذرماه سال جاري 15 نفر از تيم بازديدكنندگان فرهنگي براي دلجوئي از خانواده ها تعداد 70 بازديد با مؤفقيت انجام داده اند و مشكلات احتمالي را براي برطرف شدن به واحدهاي مرتبط ارجاع داده اند.

دفتر امور فرهنگي انجمن مددكاري امام زمان (عج) باهدف بازنگري ،ساماندهي وايجاد هماهنگي بين بخش هاي مختلف فرهنگي ،راه اندازي واحدهاي فرهنگي جديد ومورد نياز انجمن و… از مرداد ۹۵ فعاليت خودرا آغاز نموده است.البته فعاليت بخش فرهنگي درواحد پسران (كانون انديشه ) ازقبل از سال ۹۵ شروع گرديد.ودرحال حاضر درانجمن مددكاري امام زمان (عج) ،۲۰ واحد فرهنگي تحت نظارت دفتر امور فرهنگي مي باشند.