انجمن چگونه کمک می کند

انجمن در راستاي رسالت خطير خويش، ضمن توجه و تأکيد بر ابعاد تربيتي و مراقبتهاي اخلاقي ، خانواده هاي تحت پوشش را در تأمين نيازهاي ضروري از جمله خوراک و پوشاک ، مسکن ، درمان و نيز اشتغال ، ازدواج و تحصيل فرزندان از دبستان تا دانشگاه ياري مي دهد که بخشي ازاين خدمات در سال 1396 به جهيزيه 623 نوعروس و تحصيل700.دانشجو و 3675 دانش آموز يتيم اختصاص داشته است. پذيرش خانواده هاي يتيم ، معمولا از طريق ارتباط مستقيم و يا معرفي همسايگان و اقوام و پس از تحقيقات لازم و ضمن حفظ احترام و آبروي خانواده ها انجام مي گيرد. انجمن مددکاري در طول ساليان خدمتگزاري خانواده هاي يتيم را در سايه پر مهر مادر ، در خانه و کاشانه خودشان سرپرستي کرده و آنان را به شرح زير ياري و مدد داده است
5-TREE
· اختصاص اعتبار دريافت ارزاق و مواد غذايي از فروشگاه انجمن برابر سرانه در هر ماه. · تامين گوشت گرم مصرفي خانواده ها يتيم از محل نذورات هر 15روز يكبار . · تامين پوشاک و کفش فرزندان و مادران و لباس ورزش و روپوش دانش آموزان ، دو نوبت در سال. · تأمين لوازم خانگي ، کالاهاي مصرفي و فرش مورد نياز خانواده ها بر اساس نياز و ضرورت . انجمن در ارائ? خدمات خود به عواطف نوجوانان يتيم توجه کامل داشته و مسئوليت سرپرستي از آنها را به گونه اي ايفا مي کند که خود را در ميان خدمتگزاران و مربيان صميمي و دلسوز يافته و کمبود ها و رنجهاي ناشي از فقدان پدر را کمتر احساس نمايند.
· فراهم کردن امکانات تحصيلي براي فرزندان يتيم از دبستان تا دانشگاه و تشويق آنان به شرکت در فعاليتهاي علمي فوق برنامه. · بررسي وضعيت اخلاقي و تحصيلي دانش آموزان به طور دائم توسط مشاورين باتجربه . · برگزاري کلاسهاي فراگيري قرآن کريم و آموزشهاي اخلاقي و اجتماعي ، توسط فرهنگيان و اساتيد مجرب حوزه و دانشگاه براي مادران و فرزندان · برخورداري خانواده هاي تحت پوشش از همکاري بانوان تحصيلکرده ، به عنوان مشاور در امور تربيتي و خانوادگي . · شکوفا سازي استعداد ها و تشويق دانش آموزان ممتاز، با اهداي جوايز و اعزام به اردوهاي سياحتي و زيارتي .
· برخورداري خانواده ها از درمانگاه ،دندانپزشکي و داروخانه انجمن · برخورداري خانواده ها از همکاري تعداد زيادي از پزشکان متخصص در سطح شهر در امر درمان و مراقبت پزشکي بطور افتخاري . · برخورداري از همکاري تعدادي از داروخانه هاي شهر در تأمين دارو به قيمت تجاري و پرداخت 20% هزينه ها توسط خانواده هاي تحت پوشش. · برخورداري خانواده ها از امکانات بيمارستاني و آزمايشگاهي و عينک طبي رايگان .
· پرداخت اجاره بهاي خانواده هاي يتيم و مرمّت واحدهاي مسکوني آنان. · پرداخت هزينه لوله کشي آب ،فاضلاب،انشعاب برق و گاز خانواده هاي يتيم. · کمک به خانواده هاي يتيم در امر خريد ويا تعويض مسکن با وام قرض الحسنه .
· تشويق نوجوانان يتيم به فراگيري کارهاي فني و هنري و آماده ساختن آنان براي ورود به مشاغل آبرومند و مورد نياز جامعه. · جذب همکاري برخي از واحدهاي توليدي و صنعتي در واگذاري بخشي از فعاليّت هاي قابل انجام در منزل ، به خانواده هاي يتيم. آموزش و کمک مالي به آنان در تهي? چرخ خياطي ، ماشين بافتني و قاليبافي ، گلدوزي ، گلسازي ، خطاطي ، نقاشي و مينياتور ، معرق كاري ، منبت كاري و امثال آن براي پر کردن وقت آزاد و افزايش درآمد آنان. · کاريابي براي جوانان يتيم در مشاغل آزاد ، شرکتها ، مؤسسات، واحدهاي توليدي و صنعتي و کمک مالي براي خوداشتغالي آنان. بديهي است با فعال شدن خانواده ها و نزديک شدن آنها به خودکفايي ، کمکهاي مالي انجمن به مرور قطع ميشود لکن حمايتهاي معنوي و مراقبتهاي آموزشي و اخلاقي تا رفع نياز ادامه خواهد يافت.
· راهنمايي جوانان پسر و دختر در انتخاب همسرمناسب · همکاري در تحقيقات مقدماتي و مورد نياز ازدواج . · تأمين اقلامي از جهيزي? نوعروسان محروم از پدر شامل يخچال، پنکه ، بخاري ، فرش ماشيني ، لوازم آشپزخانه و سرويس غذاخوري و نيازمنديهاي ديگر.