درباره انجمن

انجمن مددکاري امام زمان عجّل ا... تعالي فرجه الشريف در سال 1349 ، با همت جمعي از انسانهاي خيرانديش و با احساس و در پاسخ به نداي ملکوتي ا... ا... في الايتام (خدا را ، خدا را در امر يتيمان درنظر آوريد) پدر يتيمان، حضرت علي عليه السلام در شهر تاريخي اصفهان شکل گرفت و راه و روش آن امام بزرگوار را درحمايت از خانواده هاي يتيم نيازمند ، سر مشق و برنامه خويش قرار داد. اين نهاد تازه تأسيس كه با امکانات محدود و جذب چند خانوار نيازمند ، سرپرستي تعدادي افراد يتيم را آغاز کرده بود، با افزايش کمک هاي مردمي و کسب تجربه هاي ارزشمند، به سرعت رو به گسترش نهاد و در سال 1349 بنام مقدس «منجي عالم بشريت حضرت آقا امام زمان(عج)» مزيّن گشت و رسماً به ثبت شركتها رسيد و تا امروز بيش از ده هزار خانواده يتيم نيازمند را در برنامه هاي وسيع و منظم تحت پوشش داشته است. انجمن مدد کاري امام زمان (عج) به برکت استقبال پرشور مردمي و نيت خالصانه و عملکرد صادقانه بانيان خيرخواه آن به سرعت جايگاه واقعي خود را در سطح جامعه پيدا نمود و رفته رفته فرهنگ حمايت از يتيم ، اين خصلت فراموش شده انبياء و اوصياء الهي را در سرتاسر كشور احياء و به شکل کنوني ساماندهي کرد، بطوريكه امروزه شاهد تأسيس نهادهاي مشابه خود جوش و مردمي به صورت مستقل و با نامهاي گوناگون در بسياري از شهرهاي کوچک و بزرگ ميهن عزيزمان ميباشيم.