واحد ازدواج

مشاوره ازدواج دختران تحت پوشش ،تحقيق از همسران پيشنهادي،مديريت خواستگاري وآموزش مادربراي ازدواج فرزندان،تشكيل كلاسهاي قبل از عقد ودوران عقد،دلجويي ومراقبت تا يكسال بعداز ازدواج،حل اختلاف زناشويي،توزيع كتاب و CD براي ارتقاء مهارت ازدواج از خدمات فرهنگي اين واحد به خانواده ها مي باشد.