واحد تربيتي دختران

اين واحد تلاش مي كند كه با برگزاري كلاسهاي متنوع و به روز دختران را درتمام مقاطع جذب كنند.از فعاليتهاي واحد ،تشكيل كلاسهاي اعتقادي ،تربيتي ومهارت زندگي ،مشاوره مذهبي وپاسخ به سوالات ،برگزاري مسابقات فرهنگي،اردو وسفرهاي زيارتي سياحتي مي باشد.