واحد مادران

در تربيت فرزند نقش مادر بسيار مهم است به همين منظور واحد مادران چندين سال است كه تلاش دارد مادران را به شركت در كلاس هاي روز اجتماعي واعتقادي دعوت كند.كلاس هاي اعتقادي تربيتي ومهارتي زندگي ،مشاوره مذهبي وپاسخ به سوالات ،برگزاري مسابقات فرهنگي ،اردو ومسافرتهاي زيارتي سياحتي از فعاليت هاي اين واحد مي باشد.