خدمات درمانگاه

خدمات درمانی

یکی از اولویت های مهم انجمن موضوع بهداشت و درمان مددجویان است از همین رو در زمینه بهداشت ،علاوه بر تامین ارزاق مورد نیاز خانواده ها به نیازمندی های بهداشتی آنها مانند تامین مسواک و خمیردندان و شامپو،صابون و دیگر اقلام بهداشتی نیز توجه ویژه شده است.در زمینه درمان و فراهم کردن امکانات و خدمات درمانی لازم شامل پزشک عمومی ،تزریقات و پانسمان ،مشاوره و تامین داروهای مورد نیاز ،خدمات لازم را به مددجویان ارائه میکند.همچنین با بهره مندی از پزشکان متخصص داوطلب در روزهای خاص از هفته ،امکانات لازم برای مراجعه مددجویان فراهم شده است.علاوه بر ان بررسی ارائه خدمات عمومی و تخصصی دندان پزشکی به خانواده های تحت پوشش انجمن اقدام به دایر کردن بخش دندان پزشکی با تجهیزات مناسب کرده است.گفتنی است مددجویانی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان ،عمل جراحی و یا دیگر خدمات پزشکی مانند آزمایشگاه ،رادیولوژی و مانند ان داشته باشند،با هماهنگی های انجام شده ،به مراکز درمانی طرف قرار داد انجمن معرفی میشوند .

 

اهم موارد بهداشت و درمان

۱-ارائه خدمات پزشکی عمومی به مددجویان

۲-تامین امکانات لازم جهت بهره مندی مددجویان از پزشکان متخصص

۳-تامین دارو و سایر اقلام از قبیل پانسمان و تزریقات

۴-ارائه خدمات دندانپزشکی

۵-معرفی مددجویان به آزمایشگاه ها ،رادیولوژی ها و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد و تامین هزینه های مربوطه