انجمن مددکاری امام زمان (عج)

انجمن با سابقه ای بیش از چهل و هفت سال یکی از قدیمی ترین خیریه های اصفهان است. آری از مرز چهل هفت سال می گذرد که وجدان آگاه و بیدار جمعی از خیراندیشان جامعه مذهبی اصفهان فکر و اندیشه آنان را بر امری خطیر رهنمائی کرد تا دست به کاری زنند که اگر پدری به هر جهت و به هر صورت دستش از دنیا کوتاه شد و پشتوانه مادی و اقتصادی برای زن و فرزندان خود نداشت نیازمندیهایشان را در حد توان بر آورده ساخته، نگذارند هیچ یک از آنها دست نیاز پیش کسی دراز نمایند، با این فکر و با این نظر قدم پیش گذاشته و آنچه امروز مورد مشاهده همه کسانی است که بخواهند ببینند چه شده و چه کرده اند موسسه ای بنیاد نهادند که فعلاً 14334 خانواده تحت نظارت و کمک رسانی قرار دارند.
پيامبر اکرم صلى ا‏لله‏ عليه ‏و ‏آله
خَيْرُ بَيْتٍ فِى الْمُسلِمينَ بَيْتٌ فيهِ يَتيمٌ يُحْسَنُ اِلَيْهِ وَ شَرُّ بَيْتٍ فِى الْمُسْلِمينَ بَيْتٌ فيهِ يَتيمٌ يُساءُ إلَيْهِ اَنَا وَ كافِلُ الْيَتيمِ فِى الْجَنَّةِ هكَذا؛
بهترين خانه ‏هاى مسلمانان، خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه به او نيكى مى ‏شود و بدترين خانه‏ هاى مسلمانان خانه ‏اى است كه در آن يتيمى باشد كه با او بدى مى‏ شود، من و سرپرست يتيم در بهشت مانند دو انگشت همراهيم.
نهج الفصاحه ص470 ، ح 1510
همدردي با يتيم و کوشش در زدودن آلام و رنجهاي او عبادتي پر شکوه و خدمتي بس سازنده و انساني است که رهبران الهي و آسماني خود در اين عرصه پيشگام و سرمشق جامعه بوده اند.
.بياييد به اتقاق يتيمان را دريابيم، درکنارشان باشيم و طراوت و زيبايي زندگي را در خدمت به آنان جستجو کنيم و با تمامي وجود به آنان بگوييم که با غمهايشان شريکيم و در سختيها تنهايشان نخواهيم گذاشت

کد USSD انجمن مددکاري امام زمان: #7413*3*741*

شماره حساب هاي انجمن جهت دريافت کمک
سپهر صادرات: 0100932272000
جام ملت: 36/16013048
سيبا ملي: 0107550755006
سپه طلائي: 18168000058106
ملي کارت: 6037991199520085