انجمن مددکاری امام زمان (عج)

انجمن مددکاری امام زمان (عج) با سابقه ای بیش از پنجاه سال یکی از قدیمی ترین خیریه های کشور است. 

آری از مرز پنجاه سال می گذرد که وجدان آگاه و بیدار جمعی از خیراندیشان جامعه مذهبی اصفهان فکر و اندیشه آنان را بر امری خطیر رهنمائی کرد تا دست به کاری زنند که اگر پدری به هر جهت و به هر صورت دستش از دنیا کوتاه شد و پشتوانه مادی و اقتصادی برای زن و فرزندان خود نداشت نیازمندیهایشان را در حد توان بر آورده ساخته، نگذارند هیچ یک از آنها دست نیاز پیش کسی دراز نمایند، با این فکر و با این نظر قدم پیش گذاشته و آنچه امروز مورد مشاهده همه کسانی است که بخواهند ببینند چه شده و چه کرده اند موسسه ای بنیاد نهادند که تاکنون ۱۵۴۰۰ خانواده تحت پوشش خدماتی داشته است.

معافیت مالیاتی حامیان انجمن

سامانه بر خط مهر یتیم

راهی نو جهت خدمت به نیکوکاران ارجمند

همدردي با يتيم و کوشش در زدودن آلام و رنجهاي او عبادتي پر شکوه و خدمتي بس سازنده و انساني است که رهبران الهي و آسماني خود در اين عرصه پيشگام و سرمشق جامعه بوده اند. .بياييد به اتقاق يتيمان را دريابيم، درکنارشان باشيم و طراوت و زيبايي زندگي را در خدمت به آنان جستجو کنيم و با تمامي وجود به آنان بگوييم که با غمهايشان شريکيم و در سختيها تنهايشان نخواهيم گذاشت

شماره حساب هاي انجمن جهت دريافت کمک
سپهر صادرات: ۰۱۰۰۹۳۲۲۷۲۰۰۰
جام ملت: ۱۶۰۱۳۰۴۸۳۶
سيبا ملي: ۰۱۰۷۵۵۰۷۵۵۰۰۶
سپه طلائي: ۱۸۱۶۸۰۰۰۵۸۱۰۶
ملي کارت: ۶۰۳۷۹۹۱۱۹۹۵۲۰۰۸۵

جهت سفارش انواع تاج گل لوح تسلیت، بنر تسلیت و ارسال پیامک تسلیت با واحد سفارشات انجمن تماس حاصل نمایید. تلفن واحد سفارشات: ۳۴۷۱۱۲۱۲

رسانه

فیلم

عکس

صوت

اپلیکیشن پرداخت از راه دور
(پاراد)

در این اپلیکیشن قادر خواهید بود کلیه قبوض مرتبط به انجمن مددکاری امام زمان (عج) از قبیل سفارش تاج گل، ذبح گوسفند، اشتراک ماهانه، طرح اکرام، صدقات و … را به صورت آنلاین پرداخت نمایید.