آرزوها

من هم آرزو دارم...

آرزوی هر یتیمی را در روز اکمال دین و اتمام نعمت روز اعلام ولایت پدر ایتام، امیرمومنان علی (ع) برآورده کنیم.

با انتخاب یک آرزو و واریز هزینه آن ایتام را در ایام بزرگداشت عید غدیر خوشحال کنیم.