آموزشگاه اباصالح المهدي (عج) يكي از زير مجموعه هاي انجمن مددكاري امام زمان (عج)‌ كه در سال 1389 به شماره ثبت 1282-2 در كنار ديگر فعاليتهاي اين موسسه تاسيس شد. هدف از بنا نهادن آموزشگاه اباصالح المهدي (عج) حرفه آموزي به مددجويان تحت پوشش به صورت رايگان مي باشد تا فرزندان تحت پوشش بتوانند وارد بازار كار شده و امرار معاش نمايند. در حال حاضر آموزشگاه موفق به برگزاري كلاسهاي بلند مدت زير نظر سازمان فني و حرفه اي مي باشد كه در پايان به هنر آموزان مدرك اعطا مي گردد. در حال حاضر كلاسهايي كه جهت فرزندان دائر مي باشد نازك دوز زنانه، سرمه، طراحي و نقاشي، مينياتور، آشپزي، ربان دوزي، فست فود. چرم دوزي و بافتني مي باشد كه افراد تحت پوشش مي توانند با مراجعه به دفتر آموزشگاه نصبت به ثبت نام اقدام نموده و در دوره مورد نظر شركت نمايند.