ازدواج و سیسمونی

بشر از نخستین روزهای حضور خود بر عرصه خاک و شکوفایی جوانه های تأمّل و تدبیر بر شاخسار حیات، به خوبی دریافته است که خانواده بهترین مأمن انسان و شایسته ترین کانون برای تبلور سکون و اطمینان است. بسیاری از مشکلات روانی حاصل از تنش های زندگی روزمرّه توسط یک خانواده سالم و بهنجار التیام یافته، جبران می شود. به همین دلیل است که تحقیقات انجام شده در زمینه مسائل خانواده، در مجموع نشان می دهد که افراد ازدواج کرده به طور متوسط، سالم تر و خوشحال تر از آنهایی هستند که ازدواج نکرده اند. ازدواج و موفقیت در آن به عنوان یک واقعه اجتماعی، زیستی و فرهنگی، به دلیل نقش بنیادین آن در تشکیل خانواده از اهمیتی بسیار برخوردار است، به گونه ای که می توان گفت: بدون ازدواج، خانواده مفهوم چندان روشن و واضحی ندارد. روشن استن هزینه های زندگی امروزه بسیار بالا بوده و بالطبع جوانان بدلیل ترس و نگرانی های مربوط به تامین این هزینه ها به سختی تن به این سنت الهی داده و اساساً به سبب مشکلات اقتصادی که گریبان گیر آنان گشته ، تمایلی به ازدواج ندارند. انجمن علاوه بر اقدامات فرهنگی ، آموزشی و حمایتهای مالی از جوانان یتیم تحت پوشش اقدام به ارائه کمک هزینه عقد و کمک هزینه ازدواج متناسب با هزینه های روز می نماید. همچنین به دختران یتیم تحت پوشش جهیزیه ای مناسب (شامل یخچال ، گاز ، لباس شوئی ، سرویس خواب ، جاروبرقی ، آبمیوه گیری ، ظروف فلزی و ظروف چینی و سرویس قاشق چنگال و … ) در حدود عرف برای شروع زندگی تحویل مینماید. به منظور تشویق و کمک به فرزند آوری ، انجمن به دختران یتیم کمک هزینه سیسمونی نیز پرداخت مینماید.