ایجاد کار و اشتغال

ایجاد کار و اشتغال و توانمندسازی ایتام تقویت حس هم دلی و هم یاری ، ترویج سنت حسنه احسان به ایتام، ایجاد زمینه مشارکت افراد خیر و نیکوکار، حفظ عزت نفس و کرامت انسانی ایتام و خانواده ها، همواره مورد توجه انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است .به همین منظور با ایجاد تسهیلات و امتیاز کار جهت اشتغال نوجوانان یتیم در کارگاه ها ،کارخانه ها و موئسسات صنعتی و کشاورزی،صنایع دستی و هنری بار عمده ای را از دوش مسئولیت انجمن برداشته میگردد. گاه میشود بخشی از کار یک کارگاه یا یک موئسسه تولیدی را به خانه ها برد .یکی از برنامه های آموزشی انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آموزش در زمینه خود اشتغالی و خودکفایی به ایتام می باشد . انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی با هدف ایجاد زمینه اشتغال برای ایتام از کلیه خیرین محترم جهت مشارکت در این امر مهم دعوت می نماید. بدین منظور کلیه خیرین محترم می توانند با سرمایه گذاری و مشارکت در این بخش همراهی خود را با انجمن مددکاری امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف اعلام فرمایند تا به این وسیله مشکل اشتغال در این گروه های آسیب پذیر مرتفع و ریشه فقر و مشکلات ناشی از عدم اشتغال مرتفع گردد کلبه محقر یتیمان پذیرای این گونه اشتغالات است.