تامین هزینه های درمان

 

خدمات درمانی
واحد درمان
یکی از اولویت های مهم انجمن موضوع بهداشت و درمان مددجویان است از همین رو در زمینه بهداشت ،علاوه بر تامین ارزاق مورد نیاز خانواده ها به نیازمندی های بهداشتی آنها مانند تامین مسواک و خمیردندان و شامپو ،صابون و دیگر اقلام بهداشتی نیز توجه ویژه شده است. در زمینه درمان و فراهم کردن امکانات و خدمات درمانی لازم شامل پزشک عمومی ،تزریقات و پانسمان ،مشاوره و تامین داروهای مورد نیاز ،خدمات لازم را به مددجویان ارائه میکند. همچنین با بهره مندی از پزشکان متخصص داوطلب در روزهای خاص از هفته ، امکانات لازم برای مراجعه مددجویان فراهم شده است. علاوه بر آن برای ارائه خدمات عمومی و تخصصی دندانپزشکی به خانواده های تحت پوشش انجمن ، اقدام به دایر کردن بخش دندانپزشکی با تجهیزات مناسب کرده است. گفتنی است مددجویانی که نیاز به بستری شدن در بیمارستان ، اعمال جراحی و یا دیگر خدمات پزشکی مانند آزمایشگاه ، رادیولوژی و مانند آن را داشته باشند ، با هماهنگی های انجام شده ، به مراکز درمانی طرف قرار داد انجمن معرفی میگردند.


اهم موارد بهداشت و درمان
۱-ارائه خدمات پزشکی عمومی به مددجویان
۲-تامین امکانات لازم جهت بهره مندی مددجویان از پزشکان متخصص
۳-تامین دارو و سایر اقلام از قبیل پانسمان و تزریقات
۴-ارائه خدمات دندانپزشکی
۵-معرفی مددجویان به آزمایشگاه ها ، رادیولوژی ها و سایر مراکز درمانی طرف قرارداد و تامین هزینه های مربوطه