تامین پوشاک

نیاز به داشتن کفش و لباس مناسب ، بخش مهمی از زندگی است و تامین این نیاز ، در خلق و خوی افراد موثر و باعث افزایش اعتماد به نفس در کودکان ، نوجوانان و جوانان میگردد. کودکان یتیم که بر اثر ناملایمات پیش آمده از نعمت پدر محروم و غمی نهفته در وجودشان لانه کرده است ، دارای روحیه حساسی هستند و به همسالان خود نیز در پوشش توجه داشته و علاقه مند هستند که کمبودی در این زمینه نداشته باشند . تامین لباس زیبا و شایسته از جمله نیازهای جسمی و روحی کودکان یتیم است و مدیریت انجمن بر این باورند فرزندان یتیم شایسته بهترین ها هستند و در حد توان جهت رفع این نیاز تلاش لازم صورت میگیرد.

در این راستا علاوه بر تامین های مقطعی در طول سال ، در پایان هر سال شمسی برنامه توزیع لباس با برنامه ریزی مناسب تنظیم ، و انجمن نسبت به توزیع کفش (از نمونه های باکیفیت) و تامین و توزیع چادر و ارائه کمک هزینه لباس به فرزندان یتیم اقدام مینماید.