تامین کالاهای اساسی

در سیستم توزیع انجمن ، نیازهای اساسی مددجویان به صورت توزیع ارزاق و گوشت صورت می پذیرد. بدین صورت که سهمیه ای متناسب با تعداد اعضا و وضعیت فعلی خانواده برای آنان در نظر گرفته شده و خانواده برای دریافت ارزاق شامل (برنج ، ماکارونی ، حبوبات ، روغن ، شکر ، خرما و …)  مراجعه اقلام و مذکور را دریافت مینمایند . علاوه بر دریافت ارزاق ، طی دو مرحله نیز در طول ماه برای دریافت گوشت ذبح شده تازه و با کیفیت از نذورات مردمی و همچنین تهیه نان مراجعه مینمایند.