بخش قلک انجمن مددکاری امام زمان (عج) از همان سالهایی اولیه فعالیت خود را در زمینه توزیع قلک آغاز نموده و در حال حاضر قسمتی ازهزینه های خانواده از این طریق تامین می گردد.
یکی از روش‌های مشارکت های اجتماعی افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات، فروشگاه‌ها و … با انجمن، استقرار قلک‌های بزرگ و کوچک در محیط زندگی و کار خود است.

فرم درخواست قلک

  • مایل هستید در چه تاریخی مراجعه شود؟