سخن مدیرعامل

بسمه تعالي پيام مدير عامل

خداي بزرگ را سپاسگزاريم که توفيقي بس عظيم و موهبتي گران سنگ بما عنايت فرمود تا در مسير دستگيري از ايتام نيازمند گام برداريم.

انجمن مددکاري امام زمان (عج) تحت عنايت باريتعالي و در ظل توجهات خاصه بقيه ا… الاعظم (عج) و با پشتيباني خيرين و نيکوکاراني که با بهره مندي از آموزه هاي قرآن کريم و سيره ائمه معصومين عليهم صلوات ا… در عرصه خدمت به ايتام نيازمند، انجمن را ياري نموده و مي نمايند توانسته طي پنجاه سال گذشته بيش از ۱۵۴۰۰ خانواده محروم از پدر را تحت پوشش همه جانبه معيشتي ، درماني ، تحصيلي و فرهنگي قرار دهد . رويکرد انجمن در عرصه ارائه خدمات به ايتام نيازمند متأثر از اصول زير مي باشد : ۱- کفالت ايتام: پيامبر گرامي اسلام در حديث شريف نبوي فرموده اند ( انا و کافل اليتيم کهاتين في الجنه ) “من و کسي که يتيمي را کفالت کند در بهشت مانند دو انگشت در کنار يکديگر خواهيم بود.” آنچه از اين حديث شريف بر مي آيد کفالت امري است فراتر از اطعام و تأمين نيازهاي روزمره زندگي ، در حقيقت کفالت يعني توجه همه جانبه به همه شئون خانواده محروم از نعمت پدر اعم از تأمين معيشت ، مسکن ، ازدواج ( عقد و عروسي و جهزيه ) ، درمان و تحصيل و تعليم و تربيت و اشتغال و ساير ضرورتها از جمله توجه ويژه به امور عاطفي ، اخلاقي ، ديني و انساني و برقراري ساختارهاي کارآمد بمنظور پيشگيري از گرفتار شدن فرزندان تحت پوشش در دام ناهنجاريها و آفت هاي فراگير در جامعه و چاره انديشه براي مددجويان گرفتار در دام اين ناهنجاريها و در يک کلام پر کردن خلاء فقدان پدر دلسوز و مهربان . ۲- حفظ ساختار و کيان خانواده : انسان موجودي است اجتماعي و براي زندگي دسته جمعي آفريده شده است ، خانواده بهترين مأمن براي انسان و شايسته ترين کانون براي تبلور سکون و اطمينان است ، بسياري از مشکلات روحي و رواني حاصل از تنش هاو برخوردهاي روزمره در يک خانواده سالم و به هنجار براحتي التيام مي يابد . بر اساس تعاليم عاليه دين مبين اسلام استحکام بخشيدن به بناي انسان ساز خانواده و ارتقاء تعلقات روحي و رواني اعضاء خانواده نسبت به يکديگر نقش اساسي در شکل گيري شخصيت اجتماعي افراد خواهد داشت از اين رو جدا نشدن فرزندان يتيم تحت پوشش از خانواده تا آنجا که ميسور باشد از ارکان برنامه هاي پرورشي و آموزشي انجمن بشمار برود . ۳- توجه ويژه به کرامت و منزلت اجتماعي مددجويان : بي ترديد شخصيت اجتماعي مددجويان بگونه اي که در آينده بتوانند بعنوان انساني خود ساخته جايگاه شايسته خود را بدست آورد و با غرور عزتمندي به سهم خود فردي مفيد و اثر گذار براي جامعه باشند در سايه نوع عملکرد ، رفتار و گفتار و برخورد عوامل ، نهادها و افرادي که بيشتر با آنها در تماسند شکل خواهد گرفت ، توجه به اين امر حياتي ايجاب مي کند تا انجمن ساختارها و شرايط لازم را بگونه اي سامان دهي نمايد که تحقق اين امر مهم به بهترين وجه ممکن امکان پذير باشد . ۴- تقويت مباني اعتقادي و مذهبي و اجتماعي مددجويان : ايفاي نقش پدري مهربان و ارائه خدمات جامع به خانواده هاي تحت پوشش و قرار دادن آنها در مسير رشد و تعالي مباني اعتقادي و مذهبي ، فرهنگي و اجتماعي که در اساسنامه انجمن در باب اهداف طي بندهاي ۲ و ۵ و ۸ مورد تأکيد قرار گرفته در حقيقت عمل به آرمانهاي مقدس بنيانگذاران نيک انديش انجمن به شمار ميرود ، پرداختن به بالندگي و غناي اين بخش بي ترديد موجبات رضاي حق تعالي و خشنودي قطب عالم امکان حضرت بقيه ا… الاعظم ارواحنا فداه را فراهم خواهد نمود . باشد تا بحول و قوه الهي و در ظل توجهات خاصه حضرت وليعصر اروحنا فداه و با همت و تلاش بي وفقه و صادقانه خادمان ايتام در انجام وظايف خطيري که تنها به بخشي از آن ها اشاره شد موفق باشيم . ان شاء ا.

علي محمد سهرابي