واژه يتيم هميشه مقارن با احساس وظيفه اي انساني و اسلامي است و هر انسان شريف و هر مسلمان آگاه نسبت به ايتام جامعه خود اين وظيفه را به خوبي درك مي كند و همان گونه كه در تعاليم مكتب حيات بخش اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام تاكيد شده است نسبت به سرپرستي و مراقبت از يتميان در حد توانايي خود اقدام مي كند.
خداوند متعال در قرآن كريم نسبت به ايتام سفارش زيادي فرموده و همچنين در روايات معصومين عليهم السلام نيز به توجه مومنين به اين امر خطير تاكيد گرديده است، به عنوان نمونه پيامبر اكرم حضرت محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آل و سلم مي فرمايند:
اذ بكي اليتيم اهتز العرش
هنگامي كه يتيم بگيرد عرش الهي به لرزه در مي آيد. و در جايي ديگر مي فرمايند
كن لليتيم كالاب الرحيم
براي كودك همچون پدري مهربان باش
اين فرمايش نبي گرامي هر چند بسيار مختصر و كوتاه است اما به خوبي نحوه اداي وظيفه در برابر ايتام را روشن مي كند. به راستي ما آن گونه كه براي فرزندان خود پدري مهربان هستيم در سرپرستي از ايتام عمل مي كنيم؟ رسيدگي به ايتام علاوه بر رفع نيازهاي اوليه آنان از قبيل خوراك و پوشاك و مسكن و ..... ابعاد بالاتري مانند امور عاطفي و انساني، آموزش، تحصيلات، اشتغال و ازدواج و از همه مهمتر تعليم و تربيت صحيح آنان و مراقبت در برابر مفاسد و ناهنجاري هاي اجتماعي را در بر مي گيرد و بديهي است يك پدر براي فرزند خويش هنگامي پدر مهربان است كه همه اين ابعاد را مورد توجه قرار دهد و در حد توانايي نسبت به آنها بكوشد و در اين مسير كوتاهي و سهل انگاري ننمايد.
در سال ١٣٤٩ جمعي از خيرين متدين و فرهيختگان دلسوز شهر اصفهان اين انجمن را با هدف كمك و همكاري در رسيدگي به امور ايتام به وجود آوردند تا بتوانند كمك هاي مومنين دلسوز و وظيفه شناس را در سرپرستي آنان سازماندهي نموده و به بهترين نتيجه مطلوب برسانند و در كاهش آلام و تامين نيازهاي زندگي و رشد و شكوفائي استعدادهاي آنان قدم بردارند و ايشان را در مسير دين داري و زندگي سعادتمندانه ياري نمايند و بحمد الله كمك هاي همه جانبه شما مردم عزيز و زحمات بي دريغ و خستگي ناپذير مسئولان و مديران و كاركنان اين انجمن و از همه بالاتر عنايات حق تعالي و توجهات حضرت ولي عصر ارواحنا فداه و توفيقات زيادي به دست آمده و علاوه بر اينكه انجمن در طي بيش از چهل سال فعاليت خود بسياري از امور ايتام شهر را پوشش داده است الگوي موفقي براي موسسات متعدد مشابه در سطح كشور بوده است و هر ساله خلاصه اي از عملكرد خود را براي اطلاع عموم منتشر ساخته است.
اميد كه خداوند متعال اين تلاش جمعي را از همه كساني كه به هر نوع مشاركتي در خدمات انجمن داشته اند به نحو احسن قبول فرمايد و از فضل و كرم خود همگي را مشمول اين حديث شريف نبوي بفرمايد كه حضرت با نشان دادن دو انگشت خويش فرمودند:
انا و كافل اليتيم كهاتين في الجنه
من و سرپرست يتيم در بهشت اين گونه در كنار هم هستيم .
در پايان از عزيزاني كه تازه با اين انجمن آشنا شده اند دعوت مي نمائيم به جمع ما پيوسته و ما را با رهنمودها و نظرات و همچنين با مشاركتهاي مستمر خود در ادامه اين راه ياري فرمايند.