طرح اکرام

طراح اکرام

طرح “اکرام ایـتام” از از ابتدای سال ۸۶ با هدف حمایت از کودکان یتیم و تامین نیازمندی‌های آنان در زمینه‌های معیشتی ، تحصیلی ، درمان و…. آغاز شد. در این طرح ، افراد نیکوکار با پذیرفتن و تقبل حمایت مالی از یک یا چند یتیم در طول سال نسبت به رفع مشکلات مادی و معنوی آنان در قالب کمک به یتیم خاص ، کمک به دانش‌آموز خاص ، کمک به دانشجوی خاص و … اقدام می‌نمایند. افراد حقیقی یا حقوقی که در این طرح «حامی» نامیده می‌شوند با مراجعه به انجمن مددکاری امام زمان (عج) آمادگی خود را جهت تحت حمایت گرفتن یک یا چند کودک یتیم اعلام می‌کنند. مدت حمایت نامحدود بوده و طی آن حامی به صورت ماهیانه مبلغ تعهد شده خود را به شماره حساب انجمن واریز می‌کند. وجوه واریزی توسط حامیان فقط برای ایتام انتخاب شده از سوی آنان و با توجه به نیت حامیان هزینه شده و چنانچه علاوه بر مبلغ تعهد شده ماهیانه ، حامیان گرامی مبالغ بیشتری به حساب انجمن واریز نمایند ، با لحاظ کردن نیت و خواسته حامیان هزینه خواهد شد.

فرم اکرام