خیر محترم
شما میتوانید با تمیل فرم زیر یکی از مشترکین انجمن مددکاری امام زمان (عج) شده و به صورت ماهیانه یا چند ماهه مبلغ مورد نظر خود را جهت کمک به ایتام نیازمند مشخص نموده و ثبت نمایید، پس از ارسال اطلاعات واحد مشترکین انجمن قبوض مربوطه شما را آماده و به صورت ماهیانه به آدرس محل کار یا سکونت تحویل می نماید و مبلغ مورد نظر را دریافت می نماید.

فرم درخواست اشتراک