لوح یادبود

لوح یاد بود تسلیت، ویژه اهداء به خانواده متوفی

به دلیل شیوع ویروس کرونا و عدم برگزاری مراسمات سوگواری ویژه متوفی ، انجمن مددکاری امام زمان (عج) بر آن شد تا مانند گذشته از جانب شما خیر گرامی با خانواده متوفی ابراز همدردی و از طریق لوح یاد بود ، کمک و اعلام تسلیت شما را به خانواده متوفی اعلام نماید.