اعضاء هئیت مدیره انجمن مددکاری امام زمان (عج)

آیت الله حاج شیخ محمود مشکوتی

عضو اصلی

مصطفی یراقی

رئیس هیئت مدیره

علی محمد سهرابی

مدیر عامل

مهندس علی حسینعلی زاده خراسانی

نائب رئیس هیئت مدیره

محمد علی بصیری

خزانه دار

دکتر مهدی بصیری

عضو اصلی

مهندس علی محمد سلامتیان

عضو اصلی

مهندس محمد انصاری

عضو اصلی

دکترسید محسن قائم فر

بازرس اصلی

سید حسین رضا زاده

عضو علی البدل

مهندس حسن صلواتی

عضو علی البدل