هیئت مدیره

اعضاء هئیت مدیره انجمن مددکاری امام زمان (عج)

حاج مصطفی یراقی

رئیس هیئت مدیره

مهندس علی حسینعلی زاده خراسانی

نايب رئيس هيئت مديره

مهندس علی محمد سهرابی

مدیر عامل

حاج محمدعلی بصیری اصفهانی

خزانه دار

مهندس علی محمد سلامتیان

عضو اصلي

دکتر مهدی بصیری اصفهانی

عضو اصلي

آیت ا... حاج شیخ محمود مشکوتی

عضو اصلی

مهندس محمد انصاری

عضو اصلی

دکتر سیدمحسن قائم فرد

بازرس

مهندس حسن صلواتی

عضو علی البدل

حاج سید حسین رضا زاده

عضو علی البدل