پرداخت آنلاین

توجه :
دارندگان کليه کارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب بانک هاي کشور ميتوانند نسبت به پرداخت اينترنتي در اين قسمت ، توسط درگاه بانک ملت اقدام نمايند.

نيکوکاران محترم لطفا جهت اهداي آنلاين کمک ، اطلاعات خواسته شده را تکميل فرماييد.

توجه به نکات زير ضروري است:
پر کردن فيلدهايي که با ستاره مشخص شده اند اجباري است.

در صورتي که ميخواهيد نامه اعلام وصول براي شما ارسال شود ، يا ايميلتان را در فيلد پست الکترونيک ، يا آدرس پستي و يا کد نيکوکاري خود را در فيلد توضيحات وارد نماييد.

در صورتي که ميخواهيد مبلغ کمک براي مورد خاصي ( گوسفند قرباني ، گوسفند عقيقه، سفارش غذا ، فطريه و…) هزينه شود مورد را در فيلد نوع کمک وارد نماييد.

مبلغ يک راس گوسفند قرباني ۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال
مبلغ يک راس گوسفند عقيقه ۲۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال

در صورت سفارش گوسفند عقيقه ، نام و نام پدر شخصي که ميخواهيد برايش عقيقه نماييد را هم در فيلد توضيحات همانند شکل وارد نماييد.