پرداخت آنلاین

توجه :

دارندگان کليه کارتهاي بانکي عضو شبکه شتاب بانک هاي کشور ميتوانند نسبت به پرداخت اينترنتي در اين قسمت ، توسط درگاه بانک ملت اقدام نمايند.

نيکوکاران محترم لطفا جهت اهداي آنلاين کمک ، اطلاعات خواسته شده را تکميل فرماييد.

توجه به نکات زير ضروري است:

پر کردن فيلدهايي که با ستاره مشخص شده اند اجباري است.

در صورتي که ميخواهيد نامه اعلام وصول براي شما ارسال شود ، يا ايميلتان را در فيلد پست الکترونيک ، يا آدرس پستي و يا کد نيکوکاري خود را در فيلد توضيحات وارد نماييد.

در صورتي که ميخواهيد مبلغ کمک براي مورد خاصي ( گوسفند قرباني ، گوسفند عقيقه، سفارش غذا ، فطريه و…) هزينه شود مورد را در فيلد نوع کمک وارد نماييد.

 

در صورت سفارش گوسفند عقيقه ، نام و نام پدر شخصي که ميخواهيد برايش عقيقه نماييد را هم در فيلد توضيحات همانند شکل وارد نماييد.