28 مهر 1397

جلسات ويژه مادران

از فعاليت هاي واحد فرهنگي دختران تشكيل جلسات ويژه مادران همزمان با برگزاري كلاسهاي تابستانه با حضور مشاورين متخصص بعنوان اساتيد از نكات قابل توجه اين […]
28 مهر 1397

نگاهي به فعاليتهاي واحد دختران تابستان ۹۷

واحد فرهنگي دختران در راستاي رسيدن به ماموريت واهداف خود برنامه هاي تابستانه رادر ۳ بخش تحت عناوين كلاسهاي تابستانه ،فعاليتهاي فوق برنامه وبرگزاري جلسات ويژه […]
21 شهریور 1397

اخبار درمانگاه سال ۹۶

درمانگاه ايتام اصفهان
1 شهریور 1397

عيد سعيد قربان

بسمه تعالي مشاركت تحسين برانگيز مردم خير ونيك انديش اصفهان در ذبح گوسفند واهداء گوشت نذري روز عيد قربان به انجمن مددكاري امام زمان (عج) وبهره […]
4 تیر 1397

اخبار درمانگاه سال ۹۷

درمانگاه ايتام اصفهان