21 شهریور 1397

اخبار درمانگاه سال ۹۶

درمانگاه ايتام اصفهان
1 شهریور 1397

عيد سعيد قربان

بسمه تعالي مشاركت تحسين برانگيز مردم خير ونيك انديش اصفهان در ذبح گوسفند واهداء گوشت نذري روز عيد قربان به انجمن مددكاري امام زمان (عج) وبهره […]
4 تیر 1397

اخبار درمانگاه سال ۹۷

درمانگاه ايتام اصفهان
28 خرداد 1397

اخبارفرهنگي بهار ۹۷

۱- اردوی پایان دوره ۳۸ نفر از دختران مقطع متوسطه به مقصد کویر ورزنه در تاریخ۹۷/۰۱/۲۹ ۲- اردوی پایان دوره ۳۴ نفر از مادران شرکت کننده […]
10 خرداد 1397

اخبار واحد اجرائي انجمن مددكاري امام زمان (عج)

صدوركارت سال۹۷خانوادهاي دارالايتام وتعيين ارائه نوع خدمات به آنان درسال ۹۷ برگزاري جلسه باخيرين محترم بمنظوردريافت كمك ازآنان براي انجام امورايتام درتاريخ  ۹۷/۳/۷ تهيه موادغذايي ،پخت […]