7 خرداد 1398
افطاري ايتام

اهداي افطاري به يتيمان نيازمند تحت پوشش

اهداي افطاري روزانه ۲۰۰۰ پرس غذاي گرم به خانواده هاي ايتام درماه مبارك رمضان