26 خرداد 1398
ديدار استانداراصفهان

ديداراستاندارمحترم استان اصفهان

ديداراستاندار محترم استان اصفهان وهمراهان از مراسم اهداء افطاري به خانواده هاي تحت پوشش انجمن مددكاري امام زمان (عج)با حضور اعضاي هيئت مديره محترم انجمن