اهداي افطاري به يتيمان نيازمند تحت پوشش
افطاري ايتام

افطاري ايتام

اهداي افطاري روزانه ۲۰۰۰ پرس غذاي گرم به خانواده هاي ايتام درماه مبارك رمضان