اخبار واحد اجرائي انجمن مددكاري امام زمان (عج)

  • صدوركارت سال۹۷خانوادهاي دارالايتام وتعيين ارائه نوع خدمات به آنان درسال ۹۷
  • برگزاري جلسه باخيرين محترم بمنظوردريافت كمك ازآنان براي انجام امورايتام درتاريخ  ۹۷/۳/۷
  • تهيه موادغذايي ،پخت وتحويل روزانه حدود ۲۰۰۰ پرس غذا (افطاري)به خانواده هاي ايتام دركليه روزهاي ماه مبارك رمضان
  • خريد وسائل پخت كباب وتعبيه وراه اندازي آن درآشپزخانه انجمن به لحاظ كم كردن هزينه پخت سالانه
  • تعويض يونيت هاي دندانپزشكي باتوجه به اهداء دودستگاه يونيت دندانپزشكي ازطرف خيرين به دارالايتام