اهداء نذورات واطعام به یتیمان

اطعام ونذورات به ایتام

انجمن مددکاری امام زمان (عج) جهت خانواده های یتیم تحت پوشش پذیرای نذورات واطعام ،گوسفند نذری خیرین محترم برای ذبح درروزهای تاسوعا وعاشورا می باشد.یتیمان را دریابیم.