اهداء۱۰۰۰ قطعه چادر به بانوان و دختران

اهداء۱۰۰۰ قطعه چادر به بانوان و دختران  که حجاب و عفاف کامل را برگزيدند.

انجمن مددکاري امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف در ماه مبارک رجب و همزمان با ميلاد مبارک مولي الموحدين اميرالمومنين علي عليه السلام   طي مراسمي به  تعدادي از  مددجويان که مقيد به استفاده از حجاب و عفاف کامل فاطمي هستند،چادر مشکي اهداء نمود.
در مراسمي که امسال در  انجمن مددکاري امام زمان عجل الله تعالي فرجه الشريف ،خيابان چهارباغ پايين کوچه شهيد بانکي  شعبه مرکزي انجمن برگزار گرديد ضمن اهداء چادر براي کساني که حجاب و عفت فاطمي را برگزيدند صحبت هايي در مورد اهميت حجاب و عفاف توسط مشاوران متخصص مطرح شد.