برگزاری کلاس های فرهنگی تربیتی ویژه دختران

بخش آموزش  انجمن مددکاری امام زمان (عج) ویژه دختران برگزار میکند

برگزاری کلاس های تربیت فرهنگی برای دختران دبستان و متوسطه در انواع برنامه ها و فوق برنامه ها

پس از گزراندن کلاس های روانشناسی  توسط اساتید و انجام تحقیقات و مصاحبه توسط مربی،معاون و مشاوره و قبولی انها در سطح یک وارد کلاس های سطح دو می شوند از جمله این کلاس ها که از دوم بهمن ۱۳۹۹ اغاز شده است، کلاس با موضوع مهارت زندگی و خودآگاهی