تبریک سال تحصیلی جدید به دانشجویان

به نام خدا، با تبریک شروع سال تحصیلی جدید به دانشجویان قدیم و دانشجویان جدید (پذیرفته شده گان کنکور ۹۸) احتراما” به اطلاع میرساند؛ عزیزان دانشجو جهت دریافت کمک هزینه تحصیلی با داشتن مدارک زیر به ساختمان مرکزی انجمن (امور فرهنگی) مراجعه نمایند.
✅گواهی ثبت نام دانشگاه
✅کارنامه تایید شده ترم گذشته (جهت دانشجویان قدیم)
✅دو قطعه عکس، کپی شناسنامه، کارت ملی و کارت انجمن ( جهت دانشجویان جدید و دانشجویان قدیم فاقد مدارک )
✅تکمیل فرم شماره ۱ (کارتکس دانشجویی ویژه دانشجویان جدید و قدیم)