توزیع کفش ولباس نو به اعضای تحت پوشش

خیریه امام زمان (عج) با آغاز دهه مبارک فجر به مدت ۲۰روز اقدام به اهداء کفش ولباس به اعضاء محترم تحت پوشش که از نعمت پدر محروم می باشند می نماید.