جلسات ويژه مادران

از فعاليت هاي واحد فرهنگي دختران تشكيل جلسات ويژه مادران همزمان با برگزاري كلاسهاي تابستانه با حضور مشاورين متخصص بعنوان اساتيد از نكات قابل توجه اين جلسات بشمار مي آمد.در مقطع دختران ديپلمه ودانشجو جلسه اي با موضوع ارتباط با فرزندان درجهت بهبود روابطشان با مادرانشان برگزار گرديدكه ۱۱نفردراين جلسه حضورداشتند. ودر مقطع متوسطه اول ودوم نيز جلساتي با موضوع سواد رسانه اي وحضور نوجوان درفضاي مجازي وبا هدف آشنايي مادران با فضاي مجازي جهت تربيت فرزندانشان وبراي ۱۰۳ نفر برگزارشد.درمقطع دبستان نيزجلسات متعددي با موضوعاتي از قبيل نگرش ديني ،تعيين اولويت هاي زندگي ،طرز صحبت با فرزند.نشاط با فكر مثبت وارتباط با امام زمان (عج) وبا هدف بالا بردن اطلاعات مادردر جهت تربيت بهتر فرزندان براي ۲۵۴ نفربرگزار شد.