جلوه زیبای رمضان با کمک به ایتام نیازمند

 نيكوكار محترم
انجمن مددكاري امام زمان (عج) بمنظور تأمين مايحتاج خانواده هاي تحت پوشش وتهيه افطاري آنها درماه مبارك رمضان در انتظار كمكهاي نقدي وغيرنقدي خيرين ونيكوكاران ارجمند مي باشد.