فعاليتهاي فوق برنامه تابستان ۹۷

ازديگر فعاليتهاي اجرا شده در فصل تابستان برگزاري مسابقه كتابخواني،مراسم افتتاحيه كلاسها وبرپايي جشنها درايام الله وبرگزاري اردوهاي مفرح بود.
مراسم افتتاحيه كلاسهاي تابستانه واحد دختران در تاريخ ۹۷/۰۴/۰۹ درسالن اجتماعات انجمن مددكاري امام زمان (عج) وبراي تعداد ۶۵ نفر از دختران ديپلمه ودانشجو برگزار شد.همچنين مسابقه كتابخواني كتاب «يادغريب» با هدف ترويج فرهنگ كتابخواني دربين اين نسل از دختران اجرا و۴۰ نفر از دختران متوسطه وديپلمه ودانشجو دراين مسابقه شركت كردندكه ۱۱ نفر از آنها موفق به كسب نمره كامل شدند ودر پايان نيز به نفرات برتر جوايزي اهدا گرديد.برپايي جشنهاي روز دختربه مناسبت بزرگداشت ولادت حضرت معصومه (س) ومقام دختر از ديگر برنامه هاي تابستانه واحد دختران بود.دراين جشنها كه به مدت ۳روز وبراي مقاطع دبستان ،متوسطه اول ودوم وديپلمه ودانشجو در تاريخ هاي ۲۴ و۲۵و۲۶ تيرماه برپا شد مجموعا ۴۳۰ نفرازدختران حضور داشتند.پايان دوره تابستانه واحد فرهنگي دختران با برپايي جشن هاي غدير خم براي دختران متوسطه اول ودوم ودبستان همراه گرديد.اين جشنها در تاريخ ۹۷/۰۶/۰۶ و۹۷/۰۶/۱۲ ودر مكان باغ دارالقرآن براي ۸۲ نفر برگزار گرديد.