مراسم افتتاحيه كلاس هاي تابستان

افتتاحيه كلاس هاي تابستانه

مراسم افتتاحيه كلاس هاي تابستان مقطع دبستان دختران انجمن مددكاري امام زمان (عج) درتاريخ ۹۸/۳/۳۰ سالن اجتماعات انجمن مددكاري امام زمان (عج)