نمايشگاه هفت سين هنرجويان انجمن مددكاري امام زمان (عج)

برگزاري نمايشگاه هفت سين هنرجويان انجمن مددكاري امام زمان (عج)
ازتاريخ ۹۷/۱۲/۲۰ تا ۹۷/۱۲/۲۶ درآموزشگاه اباصالح المهدي
با استفاده از مواد بازيافتي وبا هنرهاي نمد دوزي ،نقاشي روي سفال ،ويتراي ،معرق چرم ،نقطه كوبي وعروسك هاي خميري