نمايشگاه وفروشگاه آثارهنري

جهت توانمندسازي وخودكفانمودن خانواده هاي ايتام تحت پوشش امكاناتي فراهم شده تا اعضاء علاقمند چگونگي توليد صنايع دستي را فراگرفته واز محل فروش توليداتشان بخشي از هزينه هاي روزمره خود را تأمين نمايند.به همين منظور نمايشگاه وفروشگاه اقلام توليدي اين عزيزان واقع در خيابان چهارباغ پائين كوچه شهيد بانكي (شماره ۲۹) ساختمان مركزي انجمن نبش بن بست نيك فر داير گرديده ترغيب وهدايت علاقه مندان جهت بازديد وخريد توليدات مزبور موجب مزيد امتنان مي باشد.
شامل :
✅نقاشی
✅ سرمه دوزی
✅میناکاری
✅بافتنی
✅زیورآلات
✅چرم دوزی و…
🗓زمان بازدید: شنبه تا سه شنبه هر هفته
⏰ساعت : ۹ الی ۱۲ ظهر