نگاهی به فعالیتهای واحد حرفه آموزی و اشتغال

در واحد حرفه آموزی بانوان نیز مانند سایر واحدهای فرهنگی برنامه های متنوعی در فصل تابستان برگزار گردید.
کلاسهای تابستانه این واحد در رشته های چرم دوزی ، دوخت چادر ، نقاشی روی پارچه ، نقاشی با گواش ، مینا کاری ، فینگرفود ، نوشیدنی سرد و بستنی و بافتنی از ابتدای تیر ماه شروع و در اواخر مرداد ماه به پایان رسید ، ۷۶ نفر از مادران و دختران تحت پوشش در این کلاسها شرکت کردند که در پایان این کلاسها به همه شرکت کنندگان گواهینامه پایان دوره مربوطه اهدا و نیز به هنرجویان برتر این کلاسها نیز هدایایی اهدا گردید.
از دیگر فعالیتهای انجام شده این واحد در فصل تابستان برگزاری آزمون آنلاین آشپزی بود که ۷ نفر از هنرجویان در این آزمون شرکت کرده و ۵نفر از ایشان موفق به کسب نمره قبولی گردیدند.
در ادامه فعالیتهای تابستانه واحدحرفه آموزی بانوان از برگزاری نمایشگاه کلاسی از آثار هنری و دستی هنرجویان در پایان دوره میتوان نام برد.
و نیز مدیرعامل انجمن به همراه مسئولین گروه فرهنگی از کارگاههای این واحد در این فصل بازدید بعمل آوردند.
یکی دیگر از فعالیتهای گروه فرهنگی در فصل تابستان برپایی فروشگاه جهت فروش دستاوردهای هنری خانواده ها در نزدیکی ساختمان انجمن مددکاری ، با اخذ مجوز و تحت نظر مسئولین انجمن بود.