واحد نونهالان

در گروه نونهالان نیز کلاسهای متنوعی در دو شکل حضوری و غیرحضوری برپا شد که در بخش حضوری کلاسهایی با محتوای بهداشت ، تقویت مهارتهای دست ورزی و تمرکز حواس ، بازی درمانی ، نقاشی و کاردستی و انس با معصومین برای تعداد ۱۸ نفر برگزار شد . این واحد هدف از برگزاری کلاسها را ساختن شخصیت متعالی در نونهال ،شناخت مشکلات رفتاری و جسمی کودک و تلاش در جهت حل آنها ، تربیت دینی نونهالان و همچنین پرکردن اوقات فراغت آنان برشمرد. در بخش غیرحضوری که با نام (طرح کیف) از پاییز شروع گردید محتواهای آموزشی همچون تقویت خلاقیت ، نقاشی ، قصه خوانی و انس با امامان در نظر گرفته شد که در این طرح نیز ۱۷ نفر از نونهالان تحت پوشش شرکت کردند.