پویش بذر محبت

اهداء چهار هزاروهشت صد کفش ولباس به مناسبت ایام نوروز ویژه ایتام

داشتن کفش مناسبی که از قلب دوم ما انسان ها محافظت می کند ،یک نیاز است .محافظت از بدن با لباس ،داشتن مسکن مناسب ودسترسی به آب ومواد غذایی ،همه ، نیازهای اساسی هستند.نیازهایی مشترک میان همه انسان ها.
اما اگر یک قدم جلوتر برویم ،به خواسته می رسیم یعنی جایی که سروکله تمایل افراد پیدا می شود.سلیقه ،سن ،جنسیت ،جایی که افراد درآن زندگی می کنند ،سطح ورشته تحصیلی وحتی اینکه چه زمانی از سال است ،مخصوصا هنگام دید بازدیدها ،همه وهمه ،روی خواسته ها تاثیر می گذارند .خواسته ها بخش اجباری زندگی نیستند.اما وظیفه رنگ ولعاب بخشیدن به زندگی را برعهده دارند.بین نیازها وخواسته ها اولویت همیشه با نیازهاست .بچه که بودیم پدر نیاز وخواسته مون را برطرف میکرد بزرگ که شدیم ما نیاز و خواسته بچه هامون را برطرف می کنیم .

حالا تو این دنیا، یک بچه هایی هستند که کسی را ندارند نیازهاشون را بر طرف کنند ولی خیلی دوست دارند مثل دیگران کفش خوب ، لباس خوب و نیازهای اساسی شون تامین بشه ، انجمن مددکاری امام زمان عج الله تعالی فرجه الشریف همیشه با این رویکرد و با الطاف خدای بی نیاز و همکاری همدلانه و نوع دوستانه خیرین این کار خدا پسندانه را که رفع نیازها وخواسته ای این بچه ها هست درحد توان خودش به مدت پنجاه ساله انجام داده .در این راستا ضمن سپاس فراوان از آن دسته از خیرین محترم که ما را در این امریاری کرده اند در انتظار کمک های کریمانه شما نیز می باشیم .