اردوها وکلاسهای تابستانه واحد پسران

در گروه تربیتی پسران مقطع ابتدایی ، کلاسهای تابستانه از تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱ شروع و در تاریخ ۹۸/۰۶/۰۱ به پایان رسید .این کلاسها که شامل بخش های آموزشی ، هنری و حرفه آموزی بود در روزهای  دوشنبه  ، پنجشنبه  و جمعه از ساعت۸صبح تا۱۲ظهر برگزار گردید که تعداد مخاطبین شرکت کننده در این دوره از کلاسهای تابستانه ۱۰۸ نفر بودند.شرکت کنندگان در این دوره از کلاسها با موضوعاتی از قبیل آشنایی با قرآن ، اصول عقاید، آداب زندگی و اخلاق ، آشنایی با زندگی پیامبر(ص) و ائمه و مطالبی پیرامون امام زمان(عج) آشنا شدند.و در پایان دوره نیز بصورت کتبی  و برگزاری آزمون ارزیابی گردیدند.در کنار برگزاری این کلاسهای آموزشی ، برنامه های تفریحی و اردویی متنوعی نیز برای شرکت کنندگان در این دوره در نظر گرفته شده بود که میتوان به ۹جلسه اردوی استخر که بصورت سانس خصوصی و هر هفته صبح های جمعه به مدت یکساعت و در محل استخر  ولیعصر برگزار می گردید اشاره کرد.برگزاری اردوی باغ دارالقرآن برای تعداد ۴۰ نفر واردوی باغ جوان برای تعداد ۶۵ نفرازشرکت کنندگان دراین دوره از کلاسها از دیگر برنامه های فرهنگی این واحد بود.