نگاهی به فعالیتهای واحد تربیت بدنی

تربیت بدنی بانوان


واحد فرهنگی ورزشی بانوان در سه ماهه فصل تابستان ، بنا بر قوانین حاکم بر اجرای برنامه های گروهی ، برنامه های خود را با همکاری سایر واحدها به اجرا درآورد.
از جمله این فعالیت ها برگزاری جلسات مستقل و مشترک در این واحد و نیز کارگاههای آموزشی و برنامه های تفریحی ورزشی برای دختران و مادران با همکاری واحدهای مربوطه شان بود.
کارگاههای برنامه ریزی شده برای مادران و دختران با موضوعاتی چون ورزش در خانه و چگونگی مدیریت زمان در ورزش در خانه ، فواید آب درمانی ، تاثیر ورزش بر سلامت روح و روان ، ورزش و بانوان ، ورزش و سلامت ، تغذیه سالم و حرکات اصلاحی برای تعداد ۳۷۰ نفر از مادران و دختران تحت پوشش برگزار گردیدوهمچنین برنامه های تفریحی ورزشی دیگری نیز در مکان استخر فرهنگیان ، استخر آفتاب و سالن ورزشی امام حسین(ع) نیز برنامه ریزی و اجرا شد که ۳۴۵ نفر در این برنامه ها شرکت کردند.